PL | EN

SZPITAL TOMASZÓW MAZOWIECKI


Nazwa inwestycji: Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim

Inwestor:

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki Sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

Inwestor Zastępczy:
Prospect Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojskowa 4A, 60-792 Ponznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398658, NIP: 783 16 82 572, REGON: 301947436.

Sektor, podsektor niemieszkaniowy: obiekty służby zdrowia
Województwo: Łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy: 97-200
Adres: ul. Jana Pawła II

Data rozpoczęcia: IV kwartał 2013
Data zakończenia: IV kwartał 2014

Ogólne informacje:
Inwestycja poleca na budowie nowego obiektu Szpitala Radioterapii zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 31/35.

Kompleksowe wykonanie Inwestycji realizowanej na zasadzie „generalnego wykonanwstwa”. Inwestycja obejmuję budowę nowoczesnego Szpitala Specjalistycznego o łącznej pow. użytkowej wynoszącej ok. 3643m2. Dostępny będzie tu oddział na ponad 40 łóżek szpitalnych, a także najnowocześniejsze narzędzie do diagnostyki nowotworów, pozytronowy tomograf komputerowy.

Szpital realizował będzie świadczenia medyczne z zakresu onkologii, a w szczególności radioterapii onkologicznej oraz chemioterapii. Wyposażony będzie w sprzęt najnowszej generacji, m.in. akceleratory liniowe i radioterapeutyczne, firmy Varian.

W założeniach Tomaszowskie Centrum Onkologii ma za zadania odciążyć ośrodek onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi i skrócić czas oczekiwania na terapię antyrakową.
PARTNERZY