PL | EN

SZPITAL ŁAZARSKI


Nazwa inwestycji: Budowa - Szpital Łazarski, Szpital Ginekologiczno-Położniczy

Inwestor:
Szpital Łazarski Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 60-792, ul. Wojskowa 4A/58, 
NIP: 7792422392, REGON: 302738210, KRS: 0000515699

Sektor, podsektor niemieszkaniowy: obiekty służby zdrowia
Województwo: Wielkopolskie
Miasto: Poznań
Kod pocztowy: 60-214
Adres: ul. Bogusławskiego 116 i 118

Data rozpoczęcia: IV kwartał 2014
Data zakończenia: IV kwartał 2015

Ogólne informacje:
Budowa Szpitala Ginekologiczno - Położniczego obejmująca blok porodowy wyposażony w cztery sale porodowe wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i towarzyszącymi, blok operacyjny złożony z dwóch sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i towarzyszącymi, izbę przyjęć wraz z gabinetami lekarskimi i kompleksem pomieszczeń pomocniczych i towarzyszących.
Nowy budynek Szpitala Ginekologiczno – Położniczego zostanie powiązany funkcjonalnie systemem korytarzy z istniejącym budynkiem Szpitala Świętej Rodziny.
W budynku szpitala znajdował się będzie Oddział Dializ.
Budynek będzie posiadał halę garażową z 20 miejscami garażowymi.

Liczba kondygnacji: 4


PARTNERZY