PL | EN

KIM JESTEŚMY?

Naszym głównym celem jest kreowanie nowoczesnej, funkcjonalnej i efektywnej ekonomicznie infrastruktury medycznej. czytaj więcej...

Co robimy?

W ramach naszej działalności oferujemy: Zarządzanie procesem inwestycyjnym, koncepcja, plan, założenia projektowe
czytaj więcej...

aKTUALNOŚCI

Główne funkcje obiektów ochrony zdrowia zawsze będą związane z leczeniem, ale projektując np. szpital warto brać pod uwagę
czytaj więcej...

Crowdfunding

Crowdfunding to nowa forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

Jedną z form wynagradzania społeczności finansującej projekt jest przyszły udział w zyskach z projektu, bądź udział (współwłasność) w samym projekcie. Ten rodzaj crowdfundingu, zwany tez crowdfundingiem udziałowym, jest coraz częściej wykorzystywany do finansowania nowych projektów biznesowych,

Crowdfunding od kilku lat zyskuje duża popularność zarówno w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta idea się narodziła, jak i w Europie i krajach Azjatyckich. Rosnące zainteresowanie takim rodzajem finansowania nowo powstałych projektów stawia pod znakiem zapytania rolę tradycyjnych modeli finansowania wykorzystywanych przez banki i inwestorów instytucjonalnych.

PROSPECT POLAND REAL ESTATE INVESTMENTS JEST NA DRODZE DO COROWFUNDINGU.

Zaczynamy od małej społeczności profesjonalnych inwestorów, których łączymy na platformie. Nasza platforma będzie się zmieniać i powiększać swój zasięg. 

PARTNERZY